Witamy na stronie historycznej
Zapraszamy do korzystania
domowa

POSTACIE HISTORYCZNE

STAROŻYTNOŚĆ

POBIERZ PLIK


Hannibal

(ur. 247 r. p.n.e.-zm. 183 r. p.n.e.

Władca starożytnego kolonii fenickiej w Afryce Północnej-Kartaginy, uczestnik II wojny punickiej z Rzymem i podobnie jak ojciec Hamilkar zagorzały przeciwnik jego ekspancji, wybitny dowódca, rozszerzył posiadłości Kartaginy, m.in na Półwyspie Iberyjskim (kolonia Nowa Kartagina), zwycięzca podczas bitew pod Kannami i nad Jeziorem Trazymeńskim. Postrach Rzymu.Pokonany w bitwie pod Zammą w 202 roku p.n.e przez Scypiona Afrykańskiego. Jego ojcem był Hamilkar Barkas. W historii zasłynął jako dowódca armii Kartaginy, toczącej zacięte acz przegrane boje z rosnącym w siłę Rzymem,w których stawką było panowanie w starożytnym świecie.W walkach używał słoni bojowych.

Oktawian August

(ur. 63r p.n.e. –zm. 14.r p.n.e.)

Oktawian August, pierwszy cesarz rzymski, jego panowanie zakończyło trwający ponad trzy stulecia okres istnienia republiki. Syn Gajusza Oktawiusza i Ati Starszej,był spokrewniony z Juliuszem Cezarem.Przejął władzę po smierci Cezara, dzieląc się wpływami w kraju z Markiem Antoniuszem i Markiem Lepideusem (triumwirat-pakt trzech). W 30 roku p.n.e. przejął władzę absolutną a 3 lata później wprowadził rządy cesarskie zwane pryncypatem (princeps-pierwszy,najlepszy), które utrzymały się aż do czasów cesarza Dioklecjana (III wiek n.e.). Przyjął tytuł  jako Imperator Caesar Augustus. Po śmierci zaliczony został w poczet bogów jako „Divus Augustus”. Ograniczył znaczenie Senatu, zrefromował finanse i administrację, usunął Zgromadzenie Ludowe i zlikwidował częśćurzędów republiki.

Kserkses

(ur. 519 r. p.n.e.– zm. 465 r.p.n.e.)

Kserkses I był władcą Persji, pochodzącym z dynastii Achemenidów. Jego ojcem był Dariusz I, a matką Atossa, córka Cyrusa Wielkiego.
Pogromca ludności podczas buntów przeciwko Persji w Egipcie i na terenie Babilonu. Inicjator ataku na Grecję, celem wyprawy było całkowite podporządkowanie polis greckich.Przygotowania gigantycznej armii wraz z flotą wojenną trwały aż 3 lata, jednak sam atak zakończył się niepowodzeniem. Zginął zamordowany przez Artabanusa, dowódcę królewskiej straży i najważniejszą osobę na dworze królewskim. Kserkses został pochowany w skalnym grobowcu, który sam nakazał wykuć.

Tutenhamon

(ur. 1342-39 p.n.e.- zm. 1323 p.n.e.)

Tutenhamon (imię oznacza "żywy obraz Amona"), był jednym z najbardziej znanych egipskich faraonów. Zasiadł na tronie mając zaledwie 9 lat, zmarł natomiast w wieku lat 19, prawdopodobnie na malarię. Był faraonem XVIII dynastii (panowanie od XVI do XIII wieku p.n.e.). Został osadzony na tronie z niemałą pomocą potężnego wówczas na dworze królewskim wezyra Aja.Przejął władzę w państwie po śmierci królowej Nefertiti w wieku zaledwie ok.10 lat. przywrócił tradycyjną religię egipską z kultem boga Amona na czele (przywrócenie politeizmu), wykorzeniając resztki heretyckiej religi stworzonej przez jego ojca. Czas jego rząd to utrata posiadłości egipskich w Syrii, Palestynie i Fenicji, które zrzuciły zwierzchnictwo Egiptu. Swe wysiłki koncentrował na sprawach wewnętrznych, przywracając stare porządki czasów poprzedników.

Hammurabi

(panowanie:1792–1750 r. p.n.e.)

Hammurabi, szósty król,wielki władca, wojownik i przebiegły dyplomata.Pochodził z pierwszej dynastii babilońskiej, był synem i następcą króla Sin-muballita. Prowadził on politykę ekspansji, podbił miasta-państwa Sumeru i Akadu, tworząc potężne imperium babilońskie. Stolicą państwa zostało miasto – Babilon.Zdołał po raz pierwszy od czasów III dynastii z Ur ponownie scalić Sumer i Akad. Toczył liczne walki w dorzeczu Eufratu i Tygrysu. Walki te trwały przez całe jego rządy z Elamitami i Asyryjczykami oraz państwem Mari. Odnowił jedność polityczną regionu, rozbitą po upadku III dynastii z Ur. Hammurabi był m.in. twórcą zbioru praw, tzw. kodeksu Hammurabiego.

Salomon

(ur. 1000 p.n.e., zm. 931 r. p.n.e. )

Salomon, prorok biblijny oraz Koranu, król Izraela, syn i następca króla Dawida (ród Drawidów). był synem Dawida, króla Izraela, i Batszeby, wdowy po Uriaszu, urodził się w mieście Jerozolimie. Otrzymał imię Jedidia (Jedyniasz), imię Salomon było najprawdopodobniej imieniem tronowym, które przybrał dopiero po objęciu władzy w państwie.Określany mianem wielkiego budowniczego (okazała świątynia jerozolimska i pałac). Jako pierwszy izraelski władca korzystał z rydwanów. Swój dwór uczynił ośrodkiem kultury, głównie literatury. W kwestiach religijnych z czasem zbliżył się do politeizmu. Według tradycji biblijnej słynął z mądrości. Na lata jego panowania przypada największa świetność monarchii hebrajskiej. Wojsko rekrutował także z grona sojuszników; Amorytów, Hetytów czy Jebusytów.

Leonidas

(panowanie 490-480 r. p.n.e.)

 Leonidas I, grecki król Sparty, jeden z największych bohaterów czasów starożytnych. Był jednym z trzech synów Anaxandridasa II, który był uważany za potomka samego Heraklesa. Zapisał się na kartach historii z powodu bohaterskich zmagań z armią perską pod dowództwem króla królów Kserksesa. W 480 p.n.e. dowodził nieudaną niestety obroną z powodu zdrady Efialtesa przesmyku termopilskiego, stojąc na czele 300 Spartan i kilku tysięcy żołnierzy z innych greckich polis.Walki pod Termopilami trwały aż 3 dni mimo gigantycznej przewagi wroga. Postać Leonidasa jest symbolem bohaterstwa i mężnego poświęcenia, nawet w sytuacji bez wyjścia. 

Aleksander Wielki

(ur. 356 r. p.n.e. - zm. 323 r. p.n.e.)

Aleksander III, zwany przez potomnych Wielkim lub Macedońskim,. Jego ojcem był twórca potęgi Macedonii, Filip II pochodzący z dynastii Argeadów, Aleksander był królem Macedonii w latach  336-323r. p.n.e.Wybitny strateg, powszchnie uznawany za jednego z największych wodzów w dziejach ludzkości. W roku 334 p.n.e. zaatakował rządzoną przez Persję Azję Mniejszą rozpoczynając serię kampanii trwającą 10 lat. Złamał potęgę imperium perskiego w wyniku serii zwycięstw (najsłynniejsze odniósł pod Issos i Gaugamelą) i do 327 r. p.n.e. opanował całe państwo. W planach podboju miał też Indie, jednak musiał się wycofac z powodu sprzeciwu dowódców armii. Zmarł w wieku 32 lat w Babilonie. Jego podboje choć znacznenie przetrwały próby czasy a gigantyczne imperium Aleksandra rozpadło się.

 

kontakt z nami

Email: thanatos27@o2.pl