Witamy na stronie historycznej
Zapraszamy do korzystania
domowa

POSTACIE HISTORYCZNE

xx wiek

POBIERZ PLIK


Józef Piłsudski

(ur. 1867 r. n.e. - zm. 1935 r. n.e.

Józef Piłsudski, działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu, od 1892 roku członek Polskiej Partii Socjalistycznej, twórca Legionów Polskich , architekt niepodległości i zwycięski wódz wojny polsko-bolszewickiej. Wśród zwolenników Piłsudskiegoużywano jego przydomków:Marszałek, Komendant, Dziadek oraz Ziuk. W 1904 utworzył Organizację Bojową PPS a w 1914 Polską Organizację Wojskową. Od dnia 11 listopada 1918 rok po zwolnieniu z więzienia w Magdeburgu Naczelny Wódz Armii Polskiej, w latach 1918–1922 Naczelnik Państwa, pierwszy marszałek Polski (1920 rok). Był przywódcą obozu sanacji po przewrocie majowym i wprowadzeniu w Polsce rządów autorytarnych, dwukrotny Premier Polski w latach 1926–1928 i 1930. Wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP. Był zagorzałym przeciwnikiem Rosji i przywódcy Narodowej Demokracji (endecji) Romana Dmowskiego. Twórca federacyjnej wizji Polski po odzyskaniu niepodległości.

Józef Stalin

(ur. 1878 r. n.e. –zm. 1953 r. n.e.)

 Józef Stalin, właśc. Iosif Wissarionowicz Dżugaszwili,  radziecki polityk pochodzący z Gruzji, pełnił funkcję sekretarza generalnego KPZR  i premiera Związku Radzieckiego. W praktyce dożywotni dyktator ZSRR-totalitarnego państwa obok Włoch Mussoliniego i Niemiec Hitlera. Posiadał nieograniczoną władzę po wyeliminowaniu (Trocki, Zinowiew, Kamieniew, Bucharin) współpracowników oraz opozycji . Inicjator NEP-u czyli Nowej Polityki Ekonomicznej w Rosji. W II połowie lat 30-tych przeprowadził wielką czystkę wśród oficerów Armii Czerwonej. Zwolennik centralnie sterowanej gospodarki z planami wieloletnimi, zwolennik rewolucji komunistycznej na świecie i mocarstwowej pozycji ZSRR na świecie.W rządzeniu nie uznawał półśrodków i stosował masowy, państwowy, wewnętrzny i zewnętrzny terror, który pochłonął prawdopodobnie nawet kilkudziesiąt milionów ofiar śmiertelnych (sieć łagrów, wielkie czystki oraz katastrofalne decyzje podejmowane podczas II wojny światowej wstarciu z III Rzeszą). Sojusznik Niemiec po zawarciu układu Ribbentrop-Mołotow 23 sierpnia 1939 roku,przyczynił się do rozpoczęcia światowego konfliktu. W wyniku ustaleń w Jałcie i Poczdamie zajął pół Europy tworząc kordon państw tzw.demokracji ludowej,pod kontrolą ZSRR.

Roman Dmowski

(ur. 1864 r. .n.e.– zm. 1939 r. n.e.)

Roman Dmowski, obok przeciwnika politycznego Józefa Piłsudskiego zapisał się w historii Polski jako bardzo wybitna postać. Mąż stanu, twórca nowoczesnej polskiej myśli narodowej-przywódca w okresie międzywojennym Narodowej Demokracji(zwanej endecją) oraz niekwestionowany lider środowisk prawicowych. Twórca inkorporacyjnej wizji państwa, opierajacej się na ekspansji i wchłonięciu sąsiednich państw przy jednoczesnej eliminacji z życia publicznego II Rzeczypospolitej mniejszości, niepokój wzbudzał u niego status majątkowy, położenie społeczne  i liczebność ludności żydowskiej. Dużo podróżował. Odwiedził Wielką Brytanię, Japonię, Stany Zjednoczone, Francję, Szwajcarię, Algierię oraz Brazylię. Doprowadził do utworzenia we Francji Armii Polskiej, będącej zalążkiem przyszłych sił zbrojnych II RP. Był obok Paderewskiego przedstawicielem Polski podczas konferencji pokojowej w Wersalu. W 1926 utworzył Obóz Wielkiej Polski a 2 lata później Stronnictwo Narodowe.

Adolf Hilter

(ur. 1889 r. n.e. - zm. 1945 r. n.e.)

Adolf Hitler, polityk niemiecki, przywódca III Rzeszy, kanclerz Rzeszy (w latach 1933-1945), przywódca NSDAP (Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Pracy), ideolog narodowego socjalizmu, zbrodniarz wojenny. Urodził się 20 kwietnia 1889 roku w Braunau na terenie ówczesnych Austro-Węgier.Po ukończeniu szkoły marzył by zostać malarzem (Wiedeń). Okres młodości spędził na froncie zachodnim, gdzie otrzymał Krzyż Żelazny i dosłużył się stopnia kaprala. Koniec wojny potraktował jako błędną decyzję rządzących i wielkie rozczarowania. Po wojnie przeniósł się do Monachium,gdzie poznał przyszłego przywódcę SA i wstąpił do partii NSDAP. Dzięki jego płomiennym wystąpieniom zyskiwała na znaczeniu. Inicjator nieudanego puczu w Monachium,osadzonyw więzieniu w Landsbergu, w końcu lat 30-tych jego NSDAP wygrała wybory a Hitler 30 I 1933 roku został kanclerzem. Przyłączył Austrię i Czechosłowację, zbudował wielką nowoczesną armię i rozpoczął podboje. Był twórcą totalitarnego państwa, aza największych wrogów uznawał komunizm (ZSRR) oraz Żydów. W polityce stosował często metodę szantażu politycznego, w wyniku szeregu błędnych decyzji, zwłaszcza w ramach operacji Barbarossa doprowadził do klęski Niemiec a sam popełnił z żoną Ewą Braun samobójstwo w bunkrze pod Kancelarią Rzeszy.

Ignacy Jan Paderewski

(ur. 1860 r. n.e. - zm. 1941 r. n.e.)

Ignacy Jan Paderewski był nie tylko wybitnym polskim pianistą i kompozytorem, ale też znakomitym politykiem. Urodził się w Warszawie, a w latach 1872–78 studiował grę na fortepianie w Instytucie Muzycznym Warszawskim. W roku 1876 Paderewski odbył pierwszą podróż koncertową. W latach 1881-1884 kontynuował studia kompozytorskie w Berlinie oraz pianistyczne w Wiedniu. W 1888 roku odbył się jego pierwszy duży koncert w Paryżu. Następnie, w latach 1891–92, odbył pierwsze tournee po Stanach Zjednoczonych w 1913 r. osiadł na stałe w USA. W czasie wojny organizował Komitet Pomocy Polskim Ofiarom Wojny oraz Polski Komitet Ratunkowy w Londynie. Od roku 1917 zaangażował się w prace Komitetu Narodowego Polskiego, jako delegat w USA. 16 I 1919 roku został premierem i ministrem spraw zagranicznych. Wraz z Romanem Dmowskim reprezentował Polskę na konferencji w Paryżu. Wysłannik polskiego rządu do Ligi Narodów.

Benito Mussolini

(ur. 1883 r. n.e. - zm. 1945 r. n.e.)

Benito Mussolini, włoski polityk oraz dziennikarzpoczątkowo socjalistyczny,współtwórca włoskiego faszyzmu i przywódca faszystowskich Włoch, jeden z najsłynniejszych dyktatorów XX wieku, przywódca Republiki Salo. Przejął władzę w wyniku marszu na Rzym ze swoimi zwolennikami, zwanymi "czarnymi koszulami". Po pobycie w Szwajcarii (Lozannie i Genewie) wrócił w 1904 roku do kraju. Mussolini rozpoczynał karierę we Włoskiej Partii Socjalistycznej.. W trakcie I wojny poparł przystąpienie Włoch do wojny po stronie Ententy i założył pismo nacjonalistyczne. Po wojnie w kraju nasilały się nastroje rewolucyjne- były strajki i demonstracje. W ciągu trzech lat upadło sześć rządów. W 1919 założył Związki Kombatanckie. Dzięki złej sytuacji i nastrojom Mussoliniemu udało się przejąć władzę. Był inicjatorem przystąpienia do paktu trzech czyli osi Berlin-Rzym-Tokio. Stworzył państwoToalitarne, walczące przeciwko Francji, Rosji oraz na terenie Afryki Północnej,jednak bez większych sukcesów. Zaatakował też Abisynię i Albanię. W 1943 roku został odsunięty od władzy, utworzył później satelicki wobec Niemiec rząd -Republikę Salo. Jego sukcesy to: roboty publiczne, sukcesy w koloniach, konkordat z Watykanem i poprawa bytu Włochów. W 1945 roku został schwytany przez komunistycznych partyzantów i rozstrzelany (wraz z kochanką Klarą Petacci).

Winston Churchill

(ur. 1874 r. n.e.- zm. 1965 r. n.e.)

Winston Churchill, uznany za najwybitniejszego Brytyjczyka wszechczasów (w plebiscycie BBC z 2002 roku). Wybitny brytyjski polityk, mąż stanu, mówca, strateg, pisarz i historyk, malarz, dwukrotny premier Zjednoczonego Królestwa, laureat literackiej Nagrody Nobla oraz honorowy obywatel Stanów Zjednoczonych. Wywodził się z bocznej linii arystokratycznej rodziny a ojciec był członkiem konserwatystów. W młodości Winston poświęcił się wojsku, odwiedził Indie, Kubę, był korespondentem wojennym. Opuścił armię i zajął się polityką. Wydarzenia II wojny burskiej uczyniły z Churchilla bohatera. W ramienia liberałów został podsekretarzem stanu ds. kolonii.Okres I wojny to upadek i powrót do wpływów. W 1921 Churchill został ministrem kolonii a w 3 lata później kanclerzem skarbu.Lata 30-te to zastój ,przełom nastąpił w 1940 roku, objął funkcję premiera. Przeciwnik Hitlera, uczestniczył w konferencjach w Teheranie, Jałcie i w Poczdamie.Autor słów o "żelaznej kurtynie" -synonimu zimnej wojny, podziału Europy i świata.

Franklin Delano Roosevelt

(ur. 1882 r. n.e. - zm.1945 r. n.e.)

Franklin Delano Roosevelt, pochodził z zamożnej rodziny z tradycjami politycznymi.Studiował nauki polityczne na Uniwersytecie Harvarda oraz prawo na Uniwersytecie Columbia.W latach 1907–10 był adwokatem. W wieku 28 lat związał się z Partią Demokratyczną, z jej nominacji senator stanowy w Nowym Jorku 1911–13, gubernator Nowego Jorku 1929–33. Prezydent w latach 1933–45, jedyny w historii Stanów Zjednoczonych wybierany czterokrotnie. Pierwszą kampanię prezydencką wygrał lansując program reform ekonomicznych („Nowy Ład”-"New Deal"),w celu przezwyciężenia kryzysu gospodarczego 1929–35. Dzięki niemu sytuacja gospodarcza kraju znacznie się poprawiła. Zwolennik zniesienia prohibicji (1933). W polityce zagranicznej zwolennik izolacjonizmu. W 1941 roku doprowadził on do uchwalenia ustawy o pomocy gospodarczej państwom walczącym z Niemcami (Lend-Lease Act), podpisał także Kartę Atlantycką. Po ataku Japonii (grudzień 1941) był współtwórcą koalicji antyhitlerowskiej (1942) w II wojnie światowej, uczestnik konferencji w Casablance (1943), Teheranie (1943), Jałcie (1945). Współtwórca ONZ (1945). Zgodził się na włączenie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, do radzieckiej strefy wpływów.

Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

(ur. 18 maja 1920 roku - zm. 2 kwietnia 2005 roku)

Jednaz najwybitniejszych postaci XX stulecia. Urodzony w Wadowicach polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski i kardynał. Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, 264. papież i 6. Suweren Państwa Watykańskiego w latach 1978–2005. Święty Kościoła katolickiego. Co istotne Jan Paweł II był pierwszym papieżem spoza Włoch od czasu holenderskiego papieża Hadriana VI (1522–1523), a także drugim najdłużej urzędującym papieżem we współczesnej historii po papieżu Piusie IX ( lata 1846–1878). Jego wybór na Stolicę Piotrową miał szczególny wpływ na wydarzenia w Europie Wschodniej oraaz na terenie Azji w latach 80. i 90. XX wieku, w szczególności na przemiany demokratyczne w Polsce oraz innych krajach bloku wschodniego (państwa tzw. demokracji ludowej). Jego nadrzednym celem była także transformacja i zmiana położenia Kościoła katolickiego, chciał „postawić swój Kościół w sercu nowego sojuszu religijnego, który zgromadziłby żydów, muzułmanów i chrześcijan w wielkiej religijnej armadzie”. Wczasie swego pontyfikatu przyczynił się ponadto do poprawienia relacji Kościoła katolickiego zjudaizmem, islamem zWspółnotą Anglikańskąoraz Kościołem Prawosławnym. Wyznaczył tym samym kierunek przemian nowoczesnego kościoła w dobie stojących przed nim wyzwań okresu XXI wieku. JanPaweł II opowiadałsię także za utrzymaniem celibatu, potępiał zdecydowanie mechaniczną, chemiczną i hormonalną antykoncepcję oraz niedopuszczanie kobiet do święceń. Jan Paweł II został beatyfikowany dnia 1 maja 2011 roku, po czym dnia 27 kwietnia 2014 roku został kanonizowany, równocześnie z papieżem Janem XXIII. Sejm Rzeczyspospolitej Polskiej ustanowił rok 2020 rokiem Świętego Jana Pawła II.

 

kontakt z nami

Email: thanatos27@o2.pl